සැහැල්ලු ගුවන්යානා නිර්මාණය පළමු කොටස

සැහැල්ලු ගුවන්යානා නිර්මාණය පළමු කොටස

හෙලො යාලුවනෙ,මම හිතුවා දුරස්ථ පාලක ගුවන් යානා පිළිබඳව ලිපි පෙලක් ආරම්භ කරන්න.මොකද ,ගොඩක් අය මේ ක්ෂේත්‍රයට එනවා නමුත් හරිහැටි අවබෝධයක් නෑ.මගෙනම් මුල් දවස්වල සෑහෙන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පිච්චිලා තිබෙනවා හොද අවබෝධයක් නොමැතිව උපාංග සවි කිරීම නිසා .ඉතින් මෙ ලිපිපෙල ඔයාලට RC පිළිබඳව හොද අවබෝධයක් ලබා දෙයි කියා සිතනවා. මම RC පිළිබඳව මුල ඉදලා ලියන්නනම් බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ […]