ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳුදා ටික්-ටොක් ඇතුළු චීන Mobile Apps 59 ක් තහනම් කර තිබේ. පරිශීලකයින්ගේ දත්ත අනවසරයෙන් ලබාගැනීම සොරකම් කිරීම සහ රහසිගතව සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා මෙම යෙදුම් අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම පිළිබඳ වාර්තා ඇතුළු විවිධ මූලාශ්‍රවලින් පැමිණිලි රාශියක් ලැබී ඇති බව මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කර ඇත. එබැවින් ඉන්දියානු සයිබර් අවකාශයේ ස්වෛරීභාවය ආරක්ෂා කිරීමට සහ ඉන්දියානු ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන්නන්ගේ කෝටි ගණනකගේ අවශ්‍යතා සහතික කිරීමට ගත් පියවරක් ලෙසයි රජය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. ඉන්දියාව-චීනය අතර පවතින ගැටුම මධ්‍යයේ මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

තහනම් කරපු අනෙකුත් apps

 1. TikTok
 2. Shareit
 3. Kwai
 4. UC Browser
 5. Baidu map
 6. Shein
 7. Clash of Kings
 8. DU battery saver
 9. Helo
 10. Likee
 11. YouCam makeup
 12. Mi Community
 13. CM Browers
 14. Virus Cleaner
 15. APUS Browser
 16. ROMWE
 17. Club Factory
 18. Newsdog
 19. Beutry Plus
 20. WeChat
 21. UC News
 22. QQ Mail
 23. Weibo
 24. Xender
 25. QQ Music
 26. QQ Newsfeed
 27. Bigo Live
 28. SelfieCity
 29. Mail Master
 30. Parallel Space 31. Mi Video Call – Xiaomi
 31. WeSync
 32. ES File Explorer
 33. Viva Video – QU Video Inc
 34. Meitu
 35. Vigo Video
 36. New Video Status
 37. DU Recorder
 38. Vault- Hide
 39. Cache Cleaner DU App studio
 40. DU Cleaner
 41. DU Browser
 42. Hago Play With New Friends
 43. Cam Scanner
 44. Clean Master – Cheetah Mobile
 45. Wonder Camera
 46. Photo Wonder
 47. QQ Player
 48. We Meet
 49. Sweet Selfie
 50. Baidu Translate
 51. Vmate
 52. QQ International
 53. QQ Security Center
 54. QQ Launcher
 55. U Video
 56. V fly Status Video
 57. Mobile Legends
 58. DU Privacy